Naprawa czatu: 31.10.2013 19:41

Teraz nikt nie będzie się pod nikogo podszywał

Status admina jest wyświetlany czerwonym kolorem.